Repetities

Wij repeteren wekelijks op vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Oranjezaal van Kerkelijk Centrum "Het Anker" aan de
Voorstraat te Katwijk. (graag 19.20 uur aanwezig zijn!


In verband met het corona-virus oefenen wij tot nader order elke vrijdagavond van 19.30 - 21.00 uur in de Oude Kerk aan de boulevard.
Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM op.
Er is dus geen koffiepauze en de koorleden zitten anderhalve meter uit elkaar.
Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitter of secretaris van het koor.

 


 
 

Christelijk Gemengd Koor Immanuël uit Katwijk aan Zee
Geen show gevonden! show="12" bestaat niet.
Klik hier om de CD te bestellen!!
Christelijk Gemengd Koor "Immanuël"
T: (071) 407 77 59
E: immanuelkoor@kpnplanet.nl

Muziek UIT
Muziek AAN